ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์หงสาวดี ทัวร์มัณฑะเลย์ ทัวร์พุกาม ทัวร์สกายน์ ทัวร์อังวะ ทัวร์มิงกุน เทพทันใจ โปรโมชั่น ราคาถูก ราคาพิเศษ 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์พม่า จำนวน 553 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 36 รายการ

Loading...

พม่า สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK181514
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
27 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 1 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 3,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ 1 วันเต็ม เช้า กลับเย็น สายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK181383
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
23 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 2 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 3 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 1 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 4,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่าไปเช้า-เย็นกลับ ไหว้พระ5วัดดัง บินไทยไลออนแอร์

รหัสสินค้า RYRK181515
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
30 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
13 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
8 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
22 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
12 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
5 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 4,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 8 วัด โดยสายการบินนกแอร์ DD

รหัสสินค้า RYRK180339
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 2 พ.ย. 61
2 พ.ย. 61 - 3 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 6,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK172419
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
3 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR 9 สิ่งศักดิ์สิทธ์ 8 เทพทันใจ 2 วัน 1 คืน บิน DD

รหัสสินค้า RYRK181044
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
11 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
NOK Airlines
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

รหัสสินค้า RYRK181435
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ไหว้พระสุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน บินแอร์เอเชีย FD

รหัสสินค้า RYRK172567
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
2 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
6 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
13 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
27 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 8,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม วันธรรมดาน่าเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน พัก 5 ดาว (DD)

รหัสสินค้า RYRK180372
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
11 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
NOK Airlines
เริ่มต้น 8,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน บินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK181091
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ราคาถูก 2018

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า กับ รักยิ้มทัวร์ เรามี แพคเกจท่องเที่ยว พม่ามากมาย และ ในช่วงเทศกาล จะมีนักท่่องเที่ยวจำนวนมากไปพม่า เนื่องด้วยระยะทางที่ไม่ได้ไกลจากประเทศไทย ทำให้ราคาแต่ละ แพคเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ได้ราคาถูก ราคาพิเศษ และสบายกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ โดยจุดเด่นของการท่องเที่ยวในประเทศพม่านั้น จะไปในเรื่องของศาสนาพุทธ และวัฒนธรรมต่างๆที่ชาวพม่าช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ศิลปะที่โดดเด่นและความสวยงามเหล่านั้นทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมอย่างเนืองแน่น 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวพม่านั้นจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ
1.แบบแสวงบุญ ไหว้พระ 9 วัดดัง พม่า ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อย่างเช่น
เจดีย์ไจ๊เข้า, เจดีย์กาบาเอ, เทพทันใจไจ, เจดีย์ไจ้กะส่าน, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์เอ่งต่อหย่า, เจดีย์โบตาทาวน, เจดีย์เมียตซอนินเนือง, เทพทันใจ
เทพกระซิบ, เจดีย์สุเล, พระมหาเจดีย์ชเวดกอง
2.ท่องเที่ยวแบบ ธรรมชาติ อย่างเช่น
ขึ้นบอลลูนที่เมืองพุกาม, เที่ยวสะพานอูเบ็ง, ทะเลสาบอินเล, เกาะหัวใจมรกต แห่งทะเลพม่า, น้ำตก Anisakan

สถานที่ท่องเที่ยว พม่า
ทัวร์ย่างกุ้ง
ทัวร์มัณฑะเลย์
ทัวร์พุกาม
ทัวร์หงสาวดี

คิดถึงเรา ” บริษัท รักยิ้มทัวร์ ” ยินดีให้บริการคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง: พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ราคาถูก